Testamente inför en begravningsceremoni

Det kan lätt kännas övermäktigt och svårt att hantera alla delar som berör en begravningsceremoni. Det är naturligtvis extra svårt för de närmast sörjande till den avlidne. Det allra bästa sättet att undvika kaos och problem är att ta kontakt med en begravningsbyrå. På det sättet kan du få stöd genom hela processen. Det finns några nyckelpunkter du kan ta med dig redan från början också, mer om dem kan du läsa nedan.

Olika begravningsceremonier

Om den avlidne själv har formulerat en sista vilja antingen genom ett testamente eller annan form av dokumentation så bör det alltid tas i beaktning vid jordfästningen. Vissa saker kan bli svåra att genomföra om det krävs särskilda tillstånd, exempelvis att sprida ut någons aska i naturen eller i havet. Det kan en begravningsbyrå hjälpa er att reda ut och lösa. Annars är utgångspunkten alltid att den avlidnes sista vilja ska beaktas.

Det finns en uppsjö av olika typer av begravningsceremonier, det beror helt enkelt på att varje familj och avliden är unik och det påverkar förstås ceremonin också inför testemente. Precis som bröllopsceremonier anpassas begravningsceremonin efter de som ingår i ceremonin och ett eventuellt testamente eller liknande.

I Sverige är det lag på att alla avlidna måste gravsättas. Det innebär att den avlidne måste begravas på en kyrkogård eller annan likvärdig plats. Dock finns det möjlighet att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen för att exempelvis sprida aska av den avlidne i naturen, i en sjö eller liknande. Från slutet av 1500-talet till mitten på 1920-talet var det vanligast och till och med lagstadgat att den avlidne skulle få en kyrklig begravning. Den genomfördes på lite olika sätt beroende på om den avlidne varit medlem i kyrkan eller inte och på vissa ställen gick det att få andra typer av begravningar också. Det var först under slutet på 1920-talet som det blev tillåtet med exempelvis borgerliga begravningar.

Det har genom historien förekommit andra element runt begravningsceremonin också, så som likvakor av olika slag. Det som berör dem alla är att de var till för att hedra den avlidne på olika sätt. Det är något som förekommer än idag.

Det blir allt vanligare med borgerliga begravningar idag utan någon religiös koppling. Det beror bland annat på att fler är medvetna om att möjligheten finns. Om du är osäker på hur du ska gå till väga, vilken typ av begravningsceremoni som ska genomföras eller har andra praktiska frågor kan du ta kontakt med närmsta begravningsbyrå så löser de allt åt dig.

Likheterna mellan exempelvis en kyrklig begravningsceremoni och en borgerlig begravningsceremonin är att du som anhörig får möjlighet att påverka innehållet. Om den avlidne har dokumenterat sin sista vilja är det förstås utgångspunkten, men du som anhörig kan påverka mycket också. Den kyrkliga varianten och andra religiösa varianter innehåller ofta fler delar som är mer eller mindre obligatoriska.