Bli en bra Rörmokare

I dagens samhälle brukar så kallade rörmokare föredra att istället uppge sig som VVS-montörer. VVS står för värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer hör till kategorin hantverkare, som även elektriker, snickare och plåtslagare gör. Om du har haft tankarna på att bli rörmokare kan det givetvis vara bra att veta vad som egentligen krävs för att bli rörmokare, hur det är att jobba som det och vad en rörmokare egentligen gör. Självklart är det bra också för dig som bara är intresserad att lära dig mer.

Vad gör en rörmokare?

En rörmokare eller VVS-montör jobbar ofta med anläggningar bestående av rör i byggnader. När det gäller rör pratar vi om vatten- och avloppsledningar. Det handlar oftast om reparationer och installationer. Men det behöver inte alltid vara så att anläggningarna som rörmokarna jobbar med består av rör, utan det kan även vara fläktar, solvärme, varmvattenberedare, värmepumpar, elpannor och flera andra saker. Så alla dessa system och några till är vad VVS-montörer kan jobba med. Begreppet VVS täcker ganska bra vad rörmokare gör.

Med hjälp av bra verktyg ser du som rörmokare till att rör böjs, kapas, fogas och bockas. När det gäller reparationer och installationer kan det även vara varmvattenberedare och pumpar som behöver lagas eller sättas in nya.

Vad krävs för att bli rörmokare?

Om du vill bli rörmokare krävs det utbildning, som i många yrken. Det går att utbilda sig till rörmokare på fler än ett sätt. Du kan först och främst utbilda dig på gymnasial nivå på VVS- och fastighetsprogrammet, genom olika yrkeshögskoleutbildningar samt genom att vara företagslärling i ett gäng år. Som oftast när man utbildar sig till någon form av hantverkare är det även en hel del praktiska inslag i utbildningen till rörmokare. Det är positivt inför kommande arbetsliv. En stor fördel om du väljer att utbilda dig till VVS-montör är att det ofta finns jobb direkt efter, där du självklart också troligtvis behöver bli upplärd under en period.

Arbeta som rörmokare

Om du jobbar som rörmokare kan det som sagt bli väldigt varierande arbetsuppgifter såsom att du ena dagen ska installera ett nytt värmepumpsystem till att du andra dagen behöver reparera en avloppsledning. Som rörmokare kan du även jobba med jour, alltså att du kan bli uppringd och behöver rycka ut direkt på till exempel helger eller kvällar. Det går ju givetvis att förstå också, för ifall en läcka uppstår kan det vara akut viktigt att reparera den.

När det gäller arbetsmarknaden för VVS-montörer, så är den stor och i behov av flera montörer. Om du vill bli VVS-montör så finns det arbete.

Anlita en elektriker

De flesta av oss kommer vid något tillfälle att anlita en elektriker eller någon annan form av hantverkare. Detta gäller särskilt för den som bor i ett hus, vare sig det är fråga om ett permanentboende eller en fritidsbostad. Den som någon gång har bott i ett hus är väl medveten om att det i ett hus alltid finns saker att underhålla, reparera eller installera. Är det inte byggnationen i sig som behöver underhållas är det avloppssystemet eller kanske någon av husets elinstallationer som pockar på uppmärksamhet. Som husägare befinner man sig, mer eller mindre, i ett konstant tillstånd av underhåll.

Vikten av att anlita en utbildad elektriker

Den som är någorlunda händig kan förmodligen installera eller underhålla det mesta som förekommer i ett hus. Undantag gäller emellertid för elinstallationer. Som huvudregel gäller att om man inte är utbildad elektriker bör man undvika allt som har samband med elektricitet, om det inte rör sig om ström från ficklampsbatterier eller motsvarande. En felaktig installation eller reparation av något som är strömförande kan få förödande följder. Tyvärr är detta något som alltför ofta förbises, vilket får till följd att det varje år avlider ett antal personer på grund av felaktigt utförda elarbeten.

En välutbildad och behörig elektriker är en försäkring och en garanti för att elarbeten blir korrekt utförda. Att elarbeten blir korrekt utförda innebär inte endast att till exempel en dragen ledning eller en installerad maskin fungerar. Det innebär även, och kanske framförallt, att ingen behöver sätta livet till på grund av ett felaktigt utfört arbete.

Behörighet och vikten av att anlita rätt elektriker

Elektricitet är ett mycket omfattande område. Att vara elektriker innebär inte att man behärskar samtliga dessa områden. En elektriker har självfallet grundläggande kunskaper om elektricitet i största allmänhet. Men en elektriker är oftast, precis som till exempel läkare, advokater eller ingenjörer, specialiserade, som elektriker göteborg, på ett eller ett par områden inom sitt arbetsområde. Som exempel på specialiseringar för elektriker kan nämnas installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker.

När du anlitar en elektriker är det viktigt att du anlitar rätt typ av elektriker och att hen har behörighet för det arbete som du vill att elektrikern ska utföra. Vill du vara säker på att arbetet blir korrekt utfört ska det utföras, eller i vart fall kontrolleras, av en elektriker med just den behörighet som är relevant för just den typen av arbete.

Vanligtvis behöver du inte vara orolig för att du ska anlita en elektriker med felaktig behörighet. De flesta elektriker är mycket noggranna med att endast utföra arbeten som ligger inom deras behörighet. Skulle de utföra arbeten som ligger utanför deras behörighet tar de mycket stora risker om arbetet senare visar sig vara felaktigt i något avseende.

8 fantastiska fakta om tandblekning

Som namnet antyder gör tandblekning att tänder lyser upp och tar bort missfärgningar från tandytan. Detta förbättrar utseendet mycket och förvandlar ditt leende på nästintill ett magiskt sätt. Emellertid finns det några fakta att känna till om tandblekning innan du bestämmer dig för att bleka dem. Läs vidare om följande åtta fantastiska fakta!

 1. Tandblekning och tandrengöring är två olika saker

Det finns en vanlig missuppfattning om att dessa är två identiska procedurer. Denna missuppfattning har vuxit fram på senare tid även om de flesta fortfarande känner till att det är två olika procedurer.

 2. Tandblekning skadar inte tänderna

Många har den felaktiga uppfattningen att tandblekning skadar tänderna. Faktum är dock att professionell tandblekning med moderna tekniker vanligtvis är säkert så länge kunden följer tandläkarens anvisningar för tandblekningsgel. Var däremot uppmärksam på icke-beprövade och okända metoder för hemmabruk eftersom dessa kan skada tänders emalj och tandben.

 3. Känsliga tänder tål tandblekning

Proceduren för tandblekning är professionell och inkluderar ofta desensibiliserande gel eller gummi som skyddar tandköttet under ingreppet.

 4. Resultatet av tandblekning kan vara smärtfri

Tandläkare bekräftar att tänders känslighet efter en behandling kan vara lite högre. Om någon dock upplever irritation av något slag som sveda eller liknande bör du ta kontakt med din tandläkare.

5. Blekta tänder ser naturliga ut

Att bleka sina tänder är en progressiv behandling där tandläkaren kontrollerar resultaten regelbundet. På så vis försäkras att resultatet blir naturligt. Glöm inte bort att det finns en begränsad blekningsnivå som kan uppnås för tänder och att det skiljer sig åt mellan människor.

6. Tänder kan blekas i hemmet

Det är möjligt att bleka sina tänder själv utan hjälp av professionella tandläkare. Dock bör du vara uppmärksam på negativa effekter av att använda vissa produkter. Till exempel kan jordgubbar vara en risk då de är mycket sura och kan skada emaljen.

7. Bakpulver är osäkert att använda för tandblekning

Det är en myt att bakpulver kan användas för att bleka tänder på ett säkert sätt. Nära hälften av de tillfrågade i undersökningar anser att bakpulver, närmare bestämt natriumvätekarbonat, är en säker lösning för tandblekning. Verkligheten är dock att bakpulver sliper på tänder och kan orsaka skador på emaljen.

8. Munvatten kan inte bleka tänder

Många människor tror att munvatten kan bleka tänder, ja i själva verket är det fler som tror på detta jämfört med andelen som inte gör det. Även om munvatten har fördelen att göra andedräkten fräsch och innehålla ingredienser för tandblekning går det inte. För att bleka tänder behöver nämligen munvatten stanna i munnen en längre tid. Däremot har munvatten en rad andra fördelar för mun- och tandhälsa som att minska tandplack samt tandköttssjukdom.

Testamente inför en begravningsceremoni

Det kan lätt kännas övermäktigt och svårt att hantera alla delar som berör en begravningsceremoni. Det är naturligtvis extra svårt för de närmast sörjande till den avlidne. Det allra bästa sättet att undvika kaos och problem är att ta kontakt med en begravningsbyrå. På det sättet kan du få stöd genom hela processen. Det finns några nyckelpunkter du kan ta med dig redan från början också, mer om dem kan du läsa nedan.

Olika begravningsceremonier

Om den avlidne själv har formulerat en sista vilja antingen genom ett testamente eller annan form av dokumentation så bör det alltid tas i beaktning vid jordfästningen. Vissa saker kan bli svåra att genomföra om det krävs särskilda tillstånd, exempelvis att sprida ut någons aska i naturen eller i havet. Det kan en begravningsbyrå hjälpa er att reda ut och lösa. Annars är utgångspunkten alltid att den avlidnes sista vilja ska beaktas.

Det finns en uppsjö av olika typer av begravningsceremonier, det beror helt enkelt på att varje familj och avliden är unik och det påverkar förstås ceremonin också inför testemente. Precis som bröllopsceremonier anpassas begravningsceremonin efter de som ingår i ceremonin och ett eventuellt testamente eller liknande.

I Sverige är det lag på att alla avlidna måste gravsättas. Det innebär att den avlidne måste begravas på en kyrkogård eller annan likvärdig plats. Dock finns det möjlighet att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen för att exempelvis sprida aska av den avlidne i naturen, i en sjö eller liknande. Från slutet av 1500-talet till mitten på 1920-talet var det vanligast och till och med lagstadgat att den avlidne skulle få en kyrklig begravning. Den genomfördes på lite olika sätt beroende på om den avlidne varit medlem i kyrkan eller inte och på vissa ställen gick det att få andra typer av begravningar också. Det var först under slutet på 1920-talet som det blev tillåtet med exempelvis borgerliga begravningar.

Det har genom historien förekommit andra element runt begravningsceremonin också, så som likvakor av olika slag. Det som berör dem alla är att de var till för att hedra den avlidne på olika sätt. Det är något som förekommer än idag.

Det blir allt vanligare med borgerliga begravningar idag utan någon religiös koppling. Det beror bland annat på att fler är medvetna om att möjligheten finns. Om du är osäker på hur du ska gå till väga, vilken typ av begravningsceremoni som ska genomföras eller har andra praktiska frågor kan du ta kontakt med närmsta begravningsbyrå så löser de allt åt dig.

Likheterna mellan exempelvis en kyrklig begravningsceremoni och en borgerlig begravningsceremonin är att du som anhörig får möjlighet att påverka innehållet. Om den avlidne har dokumenterat sin sista vilja är det förstås utgångspunkten, men du som anhörig kan påverka mycket också. Den kyrkliga varianten och andra religiösa varianter innehåller ofta fler delar som är mer eller mindre obligatoriska.

Varför är köksrenovering viktigt?

Köket har blivit ett av husets allra viktigaste rum. Det är nämligen i köket där familjen samlas efter en arbetsdag för att prata och dela en måltid tillsammans. Just av denna anledning är det viktigt att köket är renoverat på ett bra sätt och möter familjens alla krav. Därför kommer denna artikel gå igenom vad man ska tänka på innan man börjar renovera sitt kök. Stort fokus kommer läggas på barnfamiljer.

En samlingsplats

För många av de svenska familjerna så är köket en samlingsplats. Sverige har en lång tradition av att familjer äter tillsammans varje dag och att en av föräldrarna lagar maten från grunden. Detta till skillnad från länder som Italien och Spanien där man oftast beställer hem mat eller äter ute. Just av denna anledningen så är köksrenovering stockholm viktigt att det svenska köket är utrustat på ett sätt som gör att både barn och vuxna känner sig säkra.

Hur kan man renovera sitt köket så det blir säkert?

När det kommer till renovering av kök är det därför viktigt att kolla på säkerhetsaspekterna. Det handlar bland annat om att man planerar det på ett sätt som gör att barn inte kan få tillgång till exempelvis knivar och knappar för att starta ugn och mikrovågsugn. Det är därför bra att sätta denna typ av utrustning på upphöjda ytor så att barnen inte får tillgång till dessa.

Vad som också är viktigt är att se till att barnen känner sig involverade. Det kan exempelvis handla om att man lär barnen hur olika maskiner fungerar, men att de endast får användas när vuxna är i närheten.

Matlagningen är i centrum

Till skillnad från köken i Asien så är de svenska köken väldigt bra utrustade. Detta på grund av att svenskar är väldigt måna om att laga sin egna mat. Detta är ett bra arv att föra vidare till barnen och därför är det bra att utrusta köket med https://köksrenoveringstockholmslän.se på ett sätt som för traditionen vidare. Exempelvis är det bra att inreda köket med både ugn och fyra spisplattor. Både kyl och frys är också bra att ha i köket så att man kan förvara maten på ett säkert sätt. Genom att fortsätta med denna typ av design möjliggör det för svenskarna att fortsätta laga mat, vilket både är hälsosamt och bra för familjen.