Vad innebär desinfektion?

Ordet desinfektion i sig får de allra flesta att tänka på sjukhusmiljöer och laboratorier. Det är inte helt fel att relatera ordet till de miljöerna då sjukhus är en av de största konsumenterna av desinfektionsmedel och utrustning. Desinfektion som begrepp kan härledas till 1840-talet då man för första gången hittade en koppling mellan dålig handhygien och infektioner. Innebörden av desinfektion är att man tar bort infektionsriskerna på föremålet eller ytan genom rengöring i en autoklav eller med kemiska ämnen.

Vad är en autoklav?

En autoklav är som en tryckkokare från ad-medical.se som steriliserar olika ytor med hjälp av ånga och tryck. Autoklaven uppfanns 1879 av en fransk mikrobiolog vid namn Charles Chamberland, senare kollega till Louis Pasteur. Grundidén i en autoklav är att alla mikroorganismer, förr eller senare,  bryts ner vid höga temperaturer. Till det används även tryck för att snabba på processen.

Vilka användningsområden har en autoklav?

Autoklaver används främst inom sjukhusvården men även på andra ställen där hygien är viktigt, exempelvis i kök, tatueringsstudior, laboratorier och inom tandvården.

Andra desinficeringsmöjligheter

Handsprit är det kanske vanligaste sättet att desinficera. Under rådande pandemi har vi alla blivit väl bekanta med detta sätt att rengöra en yta. Desinfektion innebär inte att området blir sterilt, som är det renaste i renlighetsskalan. När vi exempelvis desinficerar våra händer vill vi inte att de blir sterila, vi vill att de blir höggradigt rena, vilket innebär att de inte längre bär på bakterier som kan innebära infektion eller smitta. För de fall där sterila händer behövs, såsom i operationssalar till exempel, bör istället sterila handskar användas.

E-beam, eller electron beam, är ett annat exempel på desinfektionsutrustning. E-beam innebär att föremålet som ska steriliseras träffas av en hög elektronladdning i kontinuerliga eller pulserande strålar. När strålen träffar föremålet absorberas energi i elektronerna, vilket bryter ner DNA och/eller förändrar sammansättningen i föremålets kemiska bindningar. På så sätt förstörs reproduktionsförmågan hos mikroorganismerna och föremålet anses vara sterilt.

Gammastrålning eller elektromagnetisk strålning är ett effektivt sätt att döda bakterier. Det används bland annat för att sterilisera medicinska verktyg men även för att döda skadliga bakterier i mat och på så sätt behålla fräschören längre. Gammastrålar kan även döda cancerceller och används därför som behandling av olika typer av cancer.

Etenoxid, som fick en stor betydelse under första världskriget som beståndsdel både i kylmedlet glykol men även i senapsgas, är en industrikemikalie som används som steriliseringsmedel både för livsmedel och för medicinsk utrustning. Dess viktigaste egenskap som steriliseringsmedel är att etenoxid kan sterilisera substanser som skulle skadas av värme. Det används bland annat för att konservera kryddor och för att sterilisera bandage och suturer.